Castell interior és una plataforma d’estudi i difusió de la presència del Carmel descalç en la història i la cultura catalanes, des de diferents aproximacions: personatges i episodis de la història interna de l’orde, relació amb la societat i la cultura coetànies, eines de treball per a l’investigador, novetats bibliogràfiques, activitats diverses, etc.

Castell interior