Teresa d’Àvila i el pas del temps en la historiografia espanyola

Les grans figures històriques es visiten de forma recurrent al llarg del temps i en els innumerables estudis que se'ls dediquen es poden anar veient les aproximacions que cada temps històric els dóna. Així, a banda dels diferents enfocaments disciplinaris, s'observa com en funció dels interessos del moment es miren uns determinats aspectes d’aquests personatges … Continua la lectura de Teresa d’Àvila i el pas del temps en la historiografia espanyola