Goigs de santa Teresa de Jesús (32)

Goigs en llahor de la transverberació del cor de la seràfica doctora Santa Teresa de Jesús, cual festa celebra l’iglesia a 27 d’agost. Composts per un teixidor de Teyà ab ocasió del tercer centenar de la dolsa mort de tan gran Santa, Barcelona: Tipografia católica, Pi, 5, 1882. Tot els elements d’aquests goigs són originals … Continua la lectura de Goigs de santa Teresa de Jesús (32)

Goigs de santa Teresa de Jesús (31)

P. P. Goigs de la gran doctora mística Sta. Teresa de Jesús, verge y fundadora, compatrona d’Espanya. Sa festa se celebra en lo dia 15 de Octubre, [Barcelona]: Imp. Tasso, Arco del Teatro, 21 y 23, 1913. Una altra edició d’uns goigs vists anteriorment a l’apunt núm. 7 i, en el cas present, situat l’any … Continua la lectura de Goigs de santa Teresa de Jesús (31)

Goigs de santa Teresa de Jesús (7)

Goigs de la gran doctora mística Santa Teresa de Jesús, verge y fundadora, compatrona d’Espanya. Sa festa se celebra en lo dia 15 de Octubre. P. P., s. p. i. Aquests goigs podrien atribuir-se al poeta i historiador Pau Parassols i Pi, prevere que acostumava a firmar les seves composicions per les dues o més … Continua la lectura de Goigs de santa Teresa de Jesús (7)