El P. Gabriel Beltran i Larroya va morir el dia 21 d’abril de 1998, després d’una intensa vida al servei de la seva província de Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, on va ser prior d’algunes comunitats, formador, rector, professor, arxiver, bibliotecari, conseller provincial i superior provincial diverses vegades. Per damunt de tot, va deixar rere seu un testimoni profund de vida religiosa, il·lusió i senzillesa.

Una de les seves aportacions principals fou el treball constant i tenaç per reconstruir la història de la província i de l’orde. En són prova els nombrosos articles que va publicar al llarg dels anys sobre tota mena de temes relacionats amb els orígens del Carmel teresià, la vida de sant Joan de la Creu i la història de la seva província religiosa.

Aquest article es proposa oferir una breu ressenya biogràfica i una presentació sumària de la seva producció bibliogràfica, com a petit homenatge a la seva memòria, i convertir-se en una eina de treball per als interessats a treure profit de la tasca ingent d’investigació històrica que va dur a terme.