Religiosa
1r Cognom
2n Cognom
Naixement
Lloc
Vestició
Professió
Lloc
Òbit
Lloc
Observacions
Beatriz Josefa de la Asunción (nom: Beatriz) de Juján Vázquez 00.00.1586 Madrid 00.00.1606 Guadalajara 30.09.1634 Palma de M.
Luisa del Nacimiento del Castillo Taracena 00.00.1606 Guadalajara Guadalajara Retornà a Guadalajara el 1634
Joana de l’Esperit Sant Raió Vallespir 00.00.1591 Palma de M. 15.11.1620 Palma de M. 00.00.1639 Palma de M.
Francisca del Santísimo Sacramento Cerón de Leyna 00.00.1593 Beza (Terol) 22.11.1620 Palma de M. 00.00.1639 Palma de M.
Isabel dels Àngels Font Barcelona 00.00.1599 Palma de M. 15.11.1620 Palma de M. 00.00.1678 Palma de M.
Isabel de San Antonio López 00.00.1593 Villarejo de S. 22.11.1620 Palma de M. 04.10.1643 Palma de M.
Antònia de la Concepció Solivelles Pasqual Palma de M. 29.11.1620 Palma de M. 18.10.1881 Palma de M.
Esperança de la Santíssima Trinitat Oliver 00.00.1602 Palma de M. 26.10.1621 Palma de M. 20.01.1681 Palma de M.
Maria de Jesús Desclapés Caulelles 00.00.1602 Palma de M. 01.11.1621 Palma de M. 30.11.1668 Palma de M. DBACD
Damiana de Sant Albert Puig Serra 26.01.1602 Palma de M. 05.11.1621 Palma de M. 30.07.1763 Palma de M.
Caterina de la Transfiguració Cortado Llull 00.00.1602 Palma de M. 14.11.1621 Palma de M. 00.00.1680 Palma de M.
Isabel de Jesús Cortado Llull 00.00.1602 Palma de M. 17.07.1622 Palma de M. 27.09.1681 Palma de M.
Beatriz de la Ascensión de Heredia Urbín 00.00.1604 Murcia 19.02.1623 Palma de M. 21.09.1654 Palma de M.
Joana de Sant Ignasi Esteras Gradolí 00.00.1603 Palma de M. 08.05.1625 Palma de M. 06.12.1649 Palma de M.
Margarida de Sant Albert Crespinel 00.00.1611 França novícia 00.00.1626 Palma de M.
Beatriu de Sant Josep Pax 13.02.1628 Palma de M. 08.05.1577 Palma de M.
Jerònima de l’Esperit Sant Vallès Falló? 00.00.1611 Palma de M. 13.09.1631
Joana Maria de la Concepció Domingo Pizà 00.00.1611 Palma de M. 23.11.1631 Palma de M. 10.12.1668 Palma de M.
Coloma de l’Esperit Sant Clar 00.00.1617 Palma de M. 08.02.1637 Palma de M. 01.02.1658 Palma de M.
Joana de l’Encarnació Mulet Juan 00.00.1618 Palma de M. 07.09.1637 Palma de M. 24.02.1640 Palma de M.
Joana de la Creu Ripoll Miró 00.00.1617 Palma de M. 24.05.1638 Palma de M. 14.03.1677 Palma de M.
Clara del Santíssim Sagrament Desclapés Puigdorfila 00.00.1620 Palma de M. 14.09.1640 Palma de M. 26.04.1679 Palma de M.
Caterina de Santa Anna Sastre Terrassa 00.00.1622 Palma de M. 21.09.1642 Palma de M. 12.11.1666 Palma de M.
Anna de Sant Josep Canyellas Viacava 21.03.1624 Palma de M. 01.09.1645 Palma de M. 02.09.1712 Palma de M.
Joana de Jesús Maria Barceló Rosselló 22.03.1625 Palma de M. 22.10.1645 Palma de M. 02.08.1691 Palma de M.
Esperança de Crist Desclapés Puigdorfila 00.00.1630 Palma de M. 09.11.1650 Palma de M. 10.08.1726 Palma de M.
Maria de Sant Antoni Veri Sureda 00.00.1630 Palma de M. 09.02.1651 Palma de M. 07.01.1675 Palma de M.
Jerònima del Salvador d’Olesa Safortesa 00.00.1633 Palma de M. 21.01.1653 Palma de M. 31.01.1676 Palma de M.
Caterina de Sant Joaquim Rius 00.00.1633 Palma de M. 24.01.1653 Palma de M. 05.04.1708 Palma de M.
Anna de Sant Agustí Veri Sureda 00.00.1634 Palma de M. 11.04.1654 Palma de M. 18.10.1676 Palma de M.
Lucrècia de Sant Jacint d’Olesa Safortesa 00.00.1637 Palma de M. 01.06.1657 Palma de M. 27.12.1707 Palma de M.
Margarida de Crist Ferrà 00.00.1639 Palma de M. 23.04.1659 Palma de M. 11.04.1679 Palma de M.
Joana de Sant Joaquim Bestard Bauzà 09.06.1641 Palma de M. 24.08.1660 Palma de M. 25.12.1704 Palma de M.
Margarida de Santa Teresa Perelló Miró 09.03.1650 Palma de M. 01.07.1669 Palma de M. 08.11.1727 Palma de M.
Francesca de l’Encarnació Mas Valldemossa 25.05.1670 Palma de M. 27.03.1695 Palma de M.
Joana de Santa Teresa Oliver 00.00.1655 Palma de M. 10.09.1675 Palma de M. 28.05.1734 Palma de M.
Joana de Jesús Maria Amer Nebot 14.01.1659 Campos 01.05.1677 Palma de M. 25.09.1736 Palma de M.
Margarida de Santa Anna Gomila Rosselló 00.00.1658 Palma de M. 06.11.1678 Palma de M. 19.03.1682 Palma de M.
Margarida de la Concepció Ferrà Vidal 00.00.1658 Palma de M. 06.11.1678 Palma de M. 20.04.1688 Palma de M.
Maria de la Creu Fornari Trobat 00.00.1649 Palma de M. 21.09.1682 Palma de M. 04.02.1736 Palma de M.
Teresa Maria de Jesús Nunyós 00.00.1654 Palma de M. 24.05.1682 Palma de M. 18.06.1727 Palma de M.
Caterina de Sant Josep Alba Llompart 00.00.1663 Palma de M. 16.02.1683 Palma de M. 17.03.1740 Palma de M.
Margarida de Santa Anna Gallart del Canyar Pont i Vic 00.00.1658 Palma de M. 22.12.1683 Palma de M. 15.08.1730 Palma de M.
Paula de Sant Francesc Figuera Garcia 04.11.1664 Palma de M. 09.01.1684 Palma de M. 14.11.1729 Palma de M.
Joana Maria de Sant Josep Seguí Guiata 16.01.1665 Palma de M. 13.02.1684 Palma de M. 04.03.1708 Palma de M.
Isabel dels Sants Llinars Lliteras Artà 23.09.1684 Palma de M. 10.12.1698 Palma de M.
Margarida de Crist Móra Sitjar Porreres 05.10.1684 Palma de M. 07.02.1727 Palma de M.
Maria de Jesús Safortesa Quintd’Olesa 00.00.1662 Palma de M. 09.09.1686 Palma de M. 17.04.1749 Palma de M.
Anna de Sant Bartomeu Canyellas Amer 12.09.1671 Palma de M. 09.02.1689 Palma de M. 13.04.1749 Palma de M.
Isabel de Jesús Maria Desclapés Puigdorfila 00.00.1663 Palma de M. 24.08.1689 Palma de M. 27.11.1732 Palma de M.
Joana de la Creu Marimon Fonollar 04.07.1694 Palma de M. 14.10.1718 Palma de M.
Beatriu de Sant Josep Dameto Togores 05.05.1697 Palma de M. 31.05.1705 Palma de M.
Caterina de Jesús Marimon Fonollar 16.06.1697 Palma de M. 06.04.1739 Palma de M.
Jerònima de l’Esperit Sant Custurer Fornari 00.00.1691 Palma de M. 30.06.1707 Palma de M. 21.02.1748 Palma de M.
Caterina de la Concepció Roig Ripoll 14.10.1688 Palma de M. 14.05.1709 Palma de M. 04.05.1761 Palma de M.
Francesca Maria del Santíssim Sagrament Mulet Florit 21.11.1709 Palma de M. 09.08.1735 Palma de M.
Anna Maria de Jesús Fonticheli Vaymer Gènova 24.11.1715 Palma de M. 04.04.1717 Palma de M.
Caterina de Jesús Maria Canyellas Mascaró 00.00.1681 Santa Maria 15.05.1718 Palma de M. 15.05.1749 Palma de M.
Maria Magdalena de Santa Teresa Fonticheli Vaymer 00.00.1696 Gènova 18.06.1720 Palma de M. 13.02.1773 Palma de M.
Francesca de Santa Anna Roig Andrés 16.02.1721 Palma de M. 04.10.1772 Palma de M.
Magdalena de Sant Josep Cupuvi Pellicer 00.00.1708 Palma de M. 30.10.1728 Palma de M. 03.01.1750 Palma de M.
Margarida de Santa Teresa Bisañes Calafat 00.00.1713 Palma de M. 20.08.1730 Palma de M. 12.05.1773 Palma de M.
Maria de Santa Rosa Aledo Villalonga 05.08.1706 Maó 17.09.1730 Palma de M. 19.06.1789 Palma de M. DBACD
Teresa de Sant Josep Pueyo Rossinyol 14.09.1704 Palma de M. 01.09.1731 Palma de M. 02.04.1792 Palma de M.
Teresa de Sant Joan de la Creu Mas Proens Valldemossa 17.05.1732 Palma de M. 18.03.1760 Palma de M.
Anna de Sant Josep Salvà Juan 00.00.1718 Valldemossa 14.01.1737 Palma de M. 08.03.1760 Palma de M.
Anna del Santíssim Sagrament Osona Borràs 07.01.1706 Binissalem 06.02.1738 Palma de M. 14.12.1753 Palma de M.
Maria de la Creu Llobera Vila 00.00.1713 Pollença 29.04.1738 Palma de M. 28.03.1678 Palma de M.
Isabel de Jesús Morlà Serdà 26.10.1721 Palma de M. 11.02.1741 Palma de M. 05.11.1741 Palma de M.
Joana de l’Esperit Sant Martí Pons 24.12.1718 Binissalem 20.04.1742 Palma de M. 10.08.1744 Palma de M.
Joana del Cor de Jesús Mas Proens 00.00.1725 Valldemossa 07.01.1742 Palma de M. 06.04.1766 Palma de M.
Joana Anna de Jesús Maria Rosselló Campaner Palma de M. 05.02.1746 Palma de M. 17.03.1771 Palma de M.
Ignàsia del Cor de Jesús Viscarrondo Mansi 00.00.1719 Cantallops (Girona) 02.07.1748 Palma de M. 14.11.1768 Palma de M.
Caterina de Sant Gaietà Verd Vallès 00.00.1717 Senselles 19.01.1749 Palma de M. 02.12.1763 Palma de M.
Caterina Josepa de Sant Ignasi Oliver Clar 00.00.1720 Felanitx 05.02.1750 Palma de M. 00.00.1805 Palma de M.
Rosa de Jesús Maria Bisquerra Sastre 00.00.1729 Campanet 07.02.1750 Palma de M. 30.10.1812 Palma de M.
Caterina de Santa Teresa SuredadS.Martí Cotoner 00.00.1720 Palma de M. 24.01.1751 Palma de M. 13.10.1778 Palma de M.
Josefa de la Santíssima Trinidad Ode Meller 00.00.1727 Madrid 16.08.1752 Palma de M. 24.04.1793 Palma de M.
Teresa de l’Esperit Sant Mesquisa Tomàs 00.00.1727 Palma de M. 08.02.1756 Palma de M. 21.10.1805 Palma de M.
Maria Josepa del Santíssim Sagrament Portella Enrique 00.00.1727 Maó 25.07.1758 Palma de M. 08.06.1767 Palma de M.
Anna Maria del Cor de Jesús Cifré Cloquet 00.00.1740 Palma de M. 28.04.1759 Palma de M. 01.05.1824 Palma de M.
Margarida Lluïsa del Cor de Jesús Olives Squella 23.05.1732 Ciutadella 31.01.1762 Palma de M. 06.01.1793 Palma de M.
Caterina de Santíssim Rosari Sareso Serra 09.02.1762 Palma de M. 10.05.1828 Palma de M.
Maria Francesca de Sant Josep Terrés Calefat 00.00.1732 Palma de M. 24.09.1763 Palma de M. 11.06.1812 Palma de M.
Francesca de la Concepció Pons Palerm 26.01.1766 Palma de M. 24.01.1825 Palma de M.
Maria Lluïsa de Sant Elies Ordinas Frau 00.00.1740 Alaró 20.09.1767 Palma de M. 18.04.1801 Palma de M.
Josepa de Jesús Maria Alba Soler 00.00.1750 Palma de M. 25.11.1771 Palma de M. 06.02.1824 Palma de M.
Anna de Sant Joan de la Creu SuredadS.Martí Pont i Vic 00.00.1750 Artà 28.11.1771 Palma de M. 23.03.1835 Palma de M.
Maria Francesca del Santíssim Sagrament Sunyer Sastre 00.001755 Palma de M. 18.04.1773 Palma de M. 24.08.1835 Palma de M.
Maria Teresa de Jesús Cifré Cloquet 00.00.1759 Palma de M. 18.04.1776 Palma de M. 19.12.1829 Palma de M.
Margarida Maria de l’Encarnació Huguet Ramon 00.00.1748 Felanitx 19.03.1779 Palma de M. 01.09.1828 Palma de M.
Victòria de Sant Joan Baptista Espinosa Paldo 00.00.1762 Barcelona 29.04.1779
Maria Josepa de Santa Teresa Sunyer Sastre 00.00.1764 Palma de M. 11.06.1780 Palma de M. 13.05.1846 Palma de M.
Maria del Carme de Sant Josep Barceló Pogi 00.00.1756 Palma de M. 13.06.1780 Palma de M. 18.01.1828 Palma de M.
Joana Maria del Cor de Jesús Homar Mulet Valldemossa 11.02.1792 Palma de M. 16.01.1826 Palma de M.
Beatriu Josepa de l’Assumpció Amengual Amengual 18.04.1768 Sencelles 25.02.1794 Palma de M. 14.04.1840? Palma de M.
Josepa Maria de la Santíssima Trinitat Prades Bertran 17.04.1769 San Roque (Gibraltar) 21.11.1794 Palma de M. 05.08.1844 Palma de M.
Joana Anna del Naixement Florit Ferragut 00.00.1775 Sineu 11.06.1798 Palma de M. 13.12.1811 Palma de M.
Lluïsa Maria de Sant Elies Mesquita Proens 26.04.1776 Campos 23.01.1802 Palma de M. 25.06.1853 Palma de M.
Teresa Maria de l’Esperit Sant Molinas Brunyola Santa Margarida 25.05.1805 Palma de M. 06.01.1859 Palma de M.
Maria Teresa de Sant Josep (nom: Joana Anna) Roig Clar 24.02.1793 Llucmajor 19.05.1810 Palma de M. 23.07.1865 Palma de M.
Maria Joaquima del Cor de Santa Teresa Francesca Vives Palma de M. 20.03.1814 Palma de M. 06.03.1845 Palma de M.
Maria Rosa del Nen Jesús Calzada Angala? 20.11.1788 Sant Feliu de Guíxols 24.04.1814 Palma de M. 27.01.1848 Palma de M.
Caterina Josepa de Sant Tomàs d’Aquino Laserna Salvà 24.03.1784 Palma de M. 22.05.1814 Palma de M. 17.11.1859 Palma de M.
Maria Ignàsia de Sant Lluís Martorell Mateu 24.04.1795 Manacor 28.09.1817 Palma de M. 31.08.1871 Palma de M.
Concepció Rosalia del Naixement Pons Vives 30.09.1796 Palma de M. 29.01.1826 Palma de M. 09.09.1864 Palma de M.
Maria Rita del Cor de Jesús Gafaro Garau 18.11.1809 Palma de M. 14.05.1827 Palma de M. 19.09.1838 Palma de M.
Joana Maria de Santa Anna Fiol Reinés 08.11.1797 Alaró 01.11.1827 Palma de M. 14.06.1878 Palma de M.
Maria del Carme de Sant Josep Capó Proens 05.09.1806 Felanitx 08.11.1828 Palma de M. 01.02.1841 Palma de M.
Maria Marta de Sant Josep (nom: Margarida) Bernat Arbona 29.01.1805 Sóller 28.10.1831 Palma de M. 11.11.1887 Palma de M.
Maria Miquela de l’Encarnació (nom: Maria) Sitjar Oliver 09.05.1809 Porreres 18.05.1831 Palma de M. 05.01.1873 Palma de M.
Maria Magdalena de Pazzis (nom: Apol·lònia) Cabanellas Juan 05.07.1801 Felanitx 07.07.1832 Palma de M. 02.10.1873 Palma de M.
Maria Antònia del Cor de Jesús Verd Estades 20.02.1812 Palma de M. 16.11.1834 Palma de M. 29.04.1893 Palma de M.
Maria Francesca del Santíssim Sagrament Soler Bernaset 16.07.1812 Felanitx 31.07.1853 Palma de M. 13.11.1866 Palma de M.
Beatriz de l’Asumpció (nom: Margarida) Ferrer Verd 12.09.1823 Sencelles 02.08.1853 Palma de M. 20.11.1864 Palma de M.
Josepa Maria de la Purificació (nom: Joana Maria) Amorós Terrassa 00.00.1831 Artà 18.08.1853 Palma de M. 20.12.1913 Palma de M.
Antònia Maria del Cor Mas Vaquer 01.03.1834 Palma de M. 30.10.1853 Palma de M. 03.11.1909 Palma de M.
Maria Lluïsa del Santíssim Sagrament (nom: Joana Maria) Binimelis Reus Palma de M. 20.09.1854 Palma de M. 12.04.1901 Palma de M.
Maria del Carme de Sant Elies Munar Salas 20.05.1831 Marratxí 22.09.1854 Palma de M. 23.06.1913 Palma de M.
Maria Fausta de Santa Teresa Morell Orlandis 02.09.1836 Palma de M. 30.10.1854 Palma de M. 18.04.1907 Palma de M.
Maria Josepa de Sant Joan de la Creu (nom: Antònia) Coll Cañellas 04.01.1825 Marratxí 24.09.1855 Palma de M. 31.10.1903 Palma de M.
Maria de l’Encarnació (nom: Margarida) Tous Cursach 16.07.1830 Artà 16.10.1855 Palma de M. 06.03.1872 Palma de M.
Maria Coloma de Sant Josep Nicolau Vidal 20.02.1822 Felanitx 11.01.1856 Palma de M. 14.02.1888 Palma de M.
Joaquima de Sant Albert (nom: M. Montserrat) Cervera Mora 15.01.1841 Porreres 22.10.1860 Palma de M. 21.07.1891 Palma de M.
Anna de Jesús (nom: Antònia) Mir Socias 09.03.1837 Esporles 11.12.1912 Palma de M. 11.12.1912 Palma de M.
Teresa de Jesús (nom: Antònia) Obrador Ramon 00.00.1844 Felanitx 28.09.1867 Palma de M. 26.01.1922 Palma de M.
Maria Ignàsia de Sant Josep (nom: Maria) Mayol Adrover 26.03.1847 Felanitx 29.06.1876 Palma de M. 30.03.1903 Palma de M.
Concepció del Cor de Jesús (nom: Magdalena) Umbert Vila 12.03.1854 Palma de M. 10.08.1876 Palma de M. 01.01.1917 Palma de M.
Maria Teresa de Sant Josep (nom: Catalina) Puig Martorell 04.09.1876 23.05.1909 Sencelles
Maria dels Àngels de la Santíssima Trinitat (nom: Carme) Engroñat Marquès 29.04.1841 Palma de M. 24.09.1876 Palma de M. 27.12.1912 Palma de M.
Francesca del Santíssim Sagrament Umbert Vila 27.09.1851 Palma de M. 08.10.1876 Palma de M. 03.06.1935 Palma de M.
Maria Assumpta de Santa Teresa (nom: Margarida) Coll Isern 30.06.1858 Sa Pobla 05.11.1876 Palma de M. 06.10.1881 Palma de M.
Maria de l’Encarnació (nom: Antònia) Mas Lladó 11.09.1842 Valldemossa 21.05.1877 Palma de M. 25.11.1924 Palma de M.
Dolors del Cor de Jesús Ferrer Cuesta 30.04.1852 Palma de M. 14.09.1879 Palma de M. 19.04.1919 Palma de M.
Maria Magdalena de Jesús (nom: Esperança) Cañellas Calafell 20.02.1854 Marratxí 19.11.1882 Palma de M. 30.01.1932 Palma de M.
Bàrbara de Sant Joan de la Creu Gamundí Llabrés 21.02.1863 Sencelles 19.11.1882 Palma de M. 29.04.1913 Palma de M.
Isabel de Sant Josep Planells Bauzà 26.03.1867 Palma de M. 12.10.1890 Palma de M. 19.05.1942 Palma de M.
Lluïsa Maria de Sant Josep (nom: Margarida) Mudoy Ordinas 01.08.1863 Selva 06.10.1891 Palma de M. 16.05.1955 Palma de M.
Maria Alberta de Sant Crescenci (nom: Antònia) Salas Sureda 30.12.1866 Artà 12.10.1893 Palma de M. 22.03.1947 Palma de M.
Àngela de Sant Joan de la Creu Llabrés Campaner 18.12.1871 Sencelles 30.10.1894 Palma de M. 26.03.1950 Palma de M.
Maria de Jesús Solivellas Arbona 00.00.1879 Lluc 14.06.1897 Palma de M. 17.01.1934 Palma de M.