Alguns (desconeguts) autors d’opuscles poètics de tema teresià (VI): Relacions catalanes de les festes de beatificació (un devoto suyo)

L’any 1614 també s’explicaren les festes de beatificació de Teresa de Jesús en forma de romances castellans. Un anònim devot en va escriure uns, que data el dissabte 31 de maig de 1614.

Romances de la dichosíssima y muy alegre nueva de la Beatificacion de la madre Teresa de Jesús, hechos por un deuoto suyo, el último de Mayo, 1614, Barcelona: Sebastian Matevat, 1614. Aquest imprès es conserva a la British Library, signatura 11450_e_24_(5).

Imaginem que tant l’anònim poeta com l’interessat impressor estarien persuadits de la conveniència d’arribar, amb un text en castellà, a un potencial públic lector més enllà del Principat.

L’impressor responsable de la publicació va ser el fundador d’una nissaga editorial, la dels Matevat o Matevad, que foren la segona impremta catalana més activa de l’època, després dels Cormelles, i arribarien a ser nomenats estampers de la ciutat pel Consell de Cent. Sebastià Matevat, actiu entre 1605-1641, va estar associat amb Llorenç Déu entre 1606-1613, i, a partir de 1623, amb el seu germà Jaume Matevad. Un any després d’aquest full volander, Matevat imprimiria, per encàrrec de Josep Dalmau, la compilació de les festes de beatificació, una obra de notable entitat.

A diferència de les altres relacions en vers, aquí el text s’estructura en tres parts amb distintes mètriques: uns romances, una relación i una letra, cadascuna d’elles amb una funció diferenciada. La primera composició versa sobre la bona nova de la beatificació; la relació se centra en els aspectes festius al convent de frares de Sant Josep de Barcelona; i finalment s’afegeixen uns versos devots, com en podríem trobar molts altres en els cançoners conventuals devots:

  • Romances de la dichosíssima y muy alegre nueva de la Beatificación de la madre Teresa de Jesús, hechos por un devoto suyo, el último de mayo 1614.
  • Relación del primer regocijo que se hizo en el convento de San Joseph de Carmelitas descalços, por la nueva de la Beatificación de su santa Madre Teresa de Jesús, este último de mayo 1614.
  • Letra del SS. Sacramento, y de la S. Madre Teresa de Jesús, de cuya Beatificación llegó la nueva en la Octava desta solemnidad.

Precisament aquesta darrera letra apareix reproduïda, un any més tard, en la compilació de les festes que va publicar-se per iniciativa de Josep Dalmau, on s’explica que el text poètic correspon a la glossa de la següent redondilla que va proposar, aquell 31 de maig, Francisco Hurtado de Mendoza, marquès d’Almazán, virrei de Catalunya entre 1611-1615:

Con el amor que nos tiene
Haze Dios franca su mesa
Y por combidada viene
Oy nuestra madre Teresa

Altres dues composicions en castellà, signades per un devoto, figuren en la Relación de les festes de la beatificació: un sonet dedicat al compilador Dalmau, i una Canción de un devoto a la devoción de la Santa, cuyas fiestas se tratan en este libro. Cap d’aquestes peces no participà en el certamen, i semblen haver estat obra d’algun amic de Dalmau, però tampoc no podem assegurar que siguin del mateix autor de la letra.

En la redondilla a glossar s’uneixen dos temes, la notícia de la beatificació i la devoció eucarística, relacionada amb la proximitat de la festa de Corpus Christi, que era una de les més assenyalades de l’any en el calendari religiós i festiu de Barcelona, i on solien cantar-se vilancets al santíssim sagrament. Els preparatius del Corpus coincidirien i magnificarien els cultes teresians, donada la proximitat de les dues celebracions.

No sabem gairebé res de les aptituds o afeccions poètiques del marquès d’Almazán, més enllà del viatge que va fer per mar, entre Barcelona i Tarragona, en companyia de Francesc Vicenç Garcia, el rector de Vallfogona, el mes de setembre de 1612, per assistir a les festes de santa Tecla, accidentat periple que el rector va descriure poèticament en dues composicions.

Els vincles del virrei amb la figura de la fundadora del Carmel començaven en la seva pròpia família. El seu pare, el primer marquès d’Almazán, va tenir gran amistat amb la fundadora de Barcelona, Catalina de Cristo, quan aquesta era al convent de Pamplona i ell era virrei de Navarra. A més, Diego de Yepes deixà constància que era molt devot de Teresa de Jesús, i tenia un retrat de la religiosa en el seu oratori. Quan el primer marquès es traslladà a Madrid, una filla seva professà com a carmelita descalça al convent de Santa Ana de la capital, el 21 d’octubre de 1590. Francisca de las Llagas, Cárdenas (+ 1611) coneixia Jerónimo Gracián, amb qui va mantenir correspondència, i va estar entre les fundadores del convent de San José de Consuegra (1597), on hi havia també una germana, una neboda i dues cosines de Gracián. N. Baranda i A. Cruz informen de l’existència d’una notable biografia manuscrita sobre aquesta religiosa (BNE, ms. 7018, 180-199).

El marquès era cosí també d’una destacada dama religiosa i poetessa mística, Luisa de Carvajal y Mendoza (1566-1614), que comparteix notables similituds amb la figura de Teresa de Jesús, i fins i tot compta amb una causa de beatificació començada.

En tot cas, hem de considerar que el virrei, des de la seva posició de poder, en tant que màxim representant del poder reial al Principat i Barcelona, devia recolzar les solemnitats en honor de la nova beata, i tal vegada la publicació d’aquesta relació en castellà pot tenir-hi alguna cosa a veure. En el text, a part de la glossa proposada, se l’esmenta perifràsticament:

Después del el que en el Reyno
tiene la silla más alta
con su muger y sus hijas,
la fiesta y contento ensancha

Igualment en l’imprès es fa èmfasi en la presència a Barcelona d’un príncep, Emanuel Filibert de Savoia (1588-1624), gran prior de l’orde de Sant Joan de Jerusalem i nebot de Felip III. El noble havia estat nomenat capità general de la mar a finals de 1612; l’any 1614 es trobava a Barcelona esperant que les drassanes reials enllestissin la galera que li estava destinada, i mentrestant va introduir millores en el funcionament de la flota i en l’atenció espiritual i material dels galiots.

Aquesta possiblement sigui la relació de la beatificació que podríem qualificar de més sensorial, per la vívida descripció que fa de les sensacions sonores, ja que es dedica alguns versos a descriure l’acompanyament musical de les festes:

Con instrumentos suaves,
laúd, rabel y guitarra,
cornetas, y menestriles
se tanieron varias danças.

Un organillo sirvió
en la fiesta con sus flautas,
que son por su temple real,
y regalado regalías.

Uvo alegres villancicos,
letrillas bien fabricadas,
con las vozes, tono y puntos
más de punto levantadas.

Finalment, de la mateixa manera, el poeta sorprèn delectant-se amb les experiències visuals i olfactives quan realitza una extensíssima enumeració floral i d’essències, molt adient en aquella primavera de 1614 en què es va rebre la notícia de la beatificació. La ciutat, a banda de llums, arquitectures efímeres, tapissos i domassos, es va omplir de flors, tant als carrers com a les esglésies, fossin naturals o de paper, que era una art menor molt conventual, per cert. Potser podria relacionar-se aquest increïble esclat floral descrit amb les catifes de flors i enramades que tradicionalment s’han fet pertot Catalunya per solemnitzar la festa de Corpus.

Bibliografia

BARANDA LETURIO, Nieves; CRUZ, Anne J. (ed.), Las escritoras españolas de la edad moderna. Historia y guía para la investigación, UNED, 2018.

CRUZ, Anne J., The Life and Wiritings of Luisa de Carvajal y Mendoza, Toronto: Iter Inc.; Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2014.

DALMAU, Josep, Relación de la solemnidad con que se han celebrado en la ciudad de Barcelona las fiestas a la beatificación de la madre S. Teresa de Jesús […], Barcelona: Sebastián Matevad, 1615, f. 3v-4.

GRAS CASANOVAS, Mercè, “La recepción de Teresa de Jesús en la Corona de Aragón”, dins CALLADO ESTELA, Emilio (coord.), Viviendo sin vivir en mí. Estudios en torno a Teresa de Jesús en el V Centenario de su nacimiento, Madrid: Sílex, 2016, p. 215-258.

LEONOR DE LA MISERICORDIA, Relación de la vida de la venerable Catalina de Cristo, edició a cura de Pedro Rodríguez i Ildefonso Adeva, Burgos: Ediciones Monte Carmelo, 1995, p. 119, 128, 320-321, 338, 366.

LLANAS, Manuel, L’edició a Catalunya: segles XV a XVII, Barcelona: Gremi d’Editors de Catalunya, 2001, p. 284-287.

NARVÁEZ, Carme, “Josep Dalmau, promotor dels convents de carmelites descalços de Barcelona”, Analecta Sacra Tarraconensia, 67 (1994), p. 589-598.

SILVERIO DE SANTA TERESA, Historia del Carme descalzo en España, Portugal y América, X, Burgos: Monte Carmelo, 1942, p. 39.

YEPES, Diego de, Vida, virtudes y milagros de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús […], Saragossa: Angelo Tavanno, 1606, p. 62.

Text

Romances de la dichosíssima y muy alegre nueva de la Beatificación de la madre Teresa de Jesús, hechos por un devoto suyo, el último de mayo 1614.
Desde que faltó al Carmelo
su primero padre Elías,
no se oyó en él otra nueva
que yguale la deste día.
.
Nueva, que por nueva aplaze
y más, porque resucita
los antiguos privilegios
que·al Carmelo ennoblecían.
.
Sí con el favor y amparo,
de sus Profetas crecía,
Theresa le restituye
ygual ser, valor, y dicha.
.
Y en pago de obra tan grande,
que al varón más fuerte admira,
oy el mesmo Dios la sube
a las altezas divinas.
.
Ya la que por ser Theresa,
quando en el mundo vivía,
pisava sus honras vanas,
las celestiales estima.
.
La que con su mano y arte
plantó de nuevo esta viña,
con vista glorificada
la conserva y multiplica.
.
La que por ser mujer flaca,
poco a los hombres luzía.
como estrella resplandece,
con luz, de que el Sol se admira.
.
La que con humildes ojos
por pequeña se tenía,
es tan grande, que se assienta
delante de Dios en filla.
.
Muchos años ha que goza
de su amor y compañía
pero a nuestro indigno suelo,
oy la nueva se publica.
.
Gozaré en Dios, noble Madre,
gozáte, humilde familia,
en la gloria, que ella adquiere,
y en la nueva que embía
.
Renueva gustos pasados.
nuevas alegrías cría:
con nueva tan agradable
tristes memorias olvida.
.
Todos formen hymnos sacros,
y versos sacros escriban,
y a cantarlos se dispongan
con acordada armonía.
.
Repíquenle las campanas,
suenen dulce chirimías,
tóquense varia cornetas,
con piadosa porfía.
.
Óyganse trompas alegres,
que las alabanças digan
de tu santa madre, y luego
mil dulçaynas prosigan.
.
Convóquese el mundo todo
para que a la fiesta assista,
y a los Angélicos choros,
para que canten, combida.
.
Al cielo empíreo le pide
su real tapicería,
y a colgar en ella el templo
las vírgenes se aperciban.
.
Del estrellado arrebata
las luzes más encendidas
y sus bóvedas y techos
entre azul y oro las fixa.
.
Con piedras de fino jaspe,
y preciosas margaritas,
con diamantes y zafiros,
el pavimento enladrilla.
.
No falten palmas triumphales,
hojosas, verdes, floridas,
olýmpicas, Idumeas,
o Memfáticas, o Egypcias.
.
Corta del laurel Phebeo
ramas, y de blanca oliva,
de mirto, arrayán, y parra,
porque engendra y frutifica.
.
El suelo esmalten mil flores,
tulipanes, manutisas,
romero santo, junquillo,
jazmines, y Balzaminas.
.
Timos, Tréboles, Mosquetes,
salvias, Retamas pagiças,
brótanos y madre selvas,
minosoles, Y Altamisas.
.
Destílense aguas de olores,
en alquitara exprimidas,
de azahares, de rosas,
de açuçenas maravillas.
.
De claveles, de jacintos,
de Narcisos, y de Phrigm,
de Acanto, Cassia, Anémona,
de Amomo, Penses, y Tymbra.
.
De Calta, Combreto, y Lotos,
de Camedros, siempre vivas,
de violetas y Napeles,
de verbenas y Coniza.
.
De Cardiacas Guileñas.
de espuelas, que aves imitan,
de Valerinas, punteras,
de Angélicas, y Cherinta.
.
Prevénganse luminarias,
de cera, aceyte, y rezina,
de Faroles transparentes,
que con la Luna compitan.
.
Retumbe el ayre con tiros
de furiosa artillería;
muevan alegre ruydo
trabucos, cohetes, piulas.
.
Quémese oloroso incienso,
pebetes finos, pastillas,
y otros perfumes, y aromas,
que Arabia, y Panchaya crían.
.
Y por vos Teresa bella,
con gusto y amor reciba,
Dios la devoción piadosa,
que ordena vuestra vigilia.
.
Sea vigilia a la qual
eterna fiesta se siga,
para los que a vuestra gloria,
sus vidas y obras dedican.
Relación del primer regocijo que se hizo en el convento de San Joseph de Carmelitas descalços, por la nueva de la Beatificación de su santa Madre Teresa de Jesús, este último de mayo 1614.
De San Joseph en la iglesia
se repican las campanas,
y a su llamamiento y vozes,
acude el pueblo a la Rambla.
.
Perplexos aunque devotos
preguntan todos la causa,
de aquesta señal de fiesta
de ninguno publicada.
.
Los Religiosos responden
ser la nueva llegada
de que su Madre TERESA
tiene título de Santa.
.
Y para el siguiente día,
prometieron muestras varias
de sus justas alegrías
de su obligación y paga.
.
Con ansia dessean todos
la sucessiva manñana,
para gozar de la fiesta
que a Teresa de consagra.
.
Sale la rosada aurora
haciendo Apolo la salva
y en humillando su cuello
para Teresa la guarda.
.
De hermosos rayos armado
con la librea dorada
por las puertas de oriente
sale, y a mil gentes llama.
.
Júntanse personas nobles,
plebeyas, humildes, llanas,
al rumor alegre, y cierto
de la pregonera fama.
.
Acuden al Templo santo
del que padre de Dios llaman,
miran y ven de Teresa
en lienço la semejança.
.
Adorna un dosel costoso
de tela de oro y de plata,
sobre fino tercio pelo
y Dios adorna a su estampa.
.
Porque para mayor honra,
más autoridad y gala,
de Teresa se descubre
para ser su escolta y guarda.
.
Ella agradecida y tierna,
su misericordia canta,
y el grande amor con que ofrece
su cuerpo vivo a las almas.
.
Ellas ofrecen suspiros
salidos de las entrañas
no por tristezas causados
que de alegre amor son parias.
.
De la gloria de Teresa
le dan las divinas gracias,
y de las que en ella puso,
admitan, suspenden, pasman.
.
Las abejas diligentes
a Dios y a su esposa amada,
al fruto de su trabajo
ofrecen cera blanca.
.
Porque las velas que alumbran
a Dios, que en pan se consagra,
por la fiesta de Teresa
de ciento el número pasan.
.
En los campos y jardines
ya las flores no descansan,
que de su Criador quisieran
y Teresa ser pisadas.
.
Y así naranjo florido,
verde juncia, y espadaña,
hojas de rosal, y yedra,
forman una alhombra larga.
.
Hazen sobre ellas labores
blancos jazmines, retamas,
con rosas Alexandrinas
y las finas castellanas.
.
Sobre tiestos argentados
se presentan afeytadas,
las cándidas açuçenas,
clavellinas, mejoranas.
.
Las murtas pomposas, graves.
algunas fueron en andas:
y otras por llegar más presto,
en galeras embarcadas.
.
Los cantores paxarillos
concertaron una zambra,
y con sus harpadas lenguas
hizieron dulces mudanças.
.
Con instrumentos suaves,
laúd, rabel y guitarra,
cornetas, y menestriles
se tanieron varias danças.
.
Un organillo sirvió
en la fiesta con sus flautas,
que son por su temple real,
y regalado regalías.
.
Uvo alegres villancicos,
letrillas bien fabricadas,
con las vozes, tono y puntos
más de punto levantadas.
.
Fue el concurso de la gente
en un número que espanta,
la piedad, de Barcelona
suya la nobleza y gala.
.
Pero todo aquello augmenta,
la presencia amable y grata
del Príncipe Filiberto,
sobrino del Rey de España.
.
Después del el que en el Reyno
tiene la silla más alta
con su muger y sus hijas,
la fiesta y contento ensancha.
.
Y porque Pastor no falte
a la Elíota manada
siendo Pastora Teresa
un Obispo la acompaña.
.
Más porque el señor de Delos
a dormir se retirava
fuegos de tea, y faroles
suplen de su luz la falta.
.
Mil coetes se embravecen
contra la noche tartárea,
y con igníferas flechas
sus densas nieblas traspassan.
.
Con su silencio pelean
tiros, ruydo de caxas,
con su tristeza el concento
de chirimías dobladas.
.
Esta es la primera vigilia
de la fiesta que se aguarda,
disponte pues la desseas,
Barcelona, a celebrarla.
.
Para esta ocasión te dio
Dios la riqueza que alcanças,
gastarla aquí será medio,
para alcançar de Dios gracia.
Letra del SS. Sacramento, y de la S. Madre Teresa de Jesús, de cuya Beatificación llegó la nueva en la Octava desta solemnidad.
Con el amor que nos tiene
haze Dios franca tu mesa,
y por combidada viene
oy nuestra madre Teresa.
.
Dios que en su principio eterno
con su mente nos amó,
en tiempo se nos mostró
más amoroso y más tierno,
quando a su ser nos unió.
pero quando a morir viene
un bocado nos previene,
Con que a nosotros unirse
peleando por no yrse
con el amor que nos tiene.
.
A nadie aquesta comida
niega Dios, que a todos ama:
a pobres y a flacos llama,
ciegos, y coxos combida
a cena de eterna fama.
assegure en esta empresa
la fiel divina promesa,
sin excepción por la qual,
como grande y liberal,
haze Dios franca su mesa.
.
Aunque el sagrado combite
es universal, primero
el más privado se admite,
si su innocencia compite,
con la de humilde Cordero.
y como Teresa tiene
de su parte, al que contiene
el bocado que se ofrece,
llámala Dios y obedece
y por combidada viene.
.
La mesa es preciosa y rica,
el manjar carne divina,
la bebida peregrina,
que produze y multiplica,
casto amor, que al Cielo inclina.
pero en tan copiosa mesa
haze mayor la represa
de autoridad y hermosura,
con su gloriosa pintura
oy nuestra madre Teresa.

L. Episcop. Barcinon.
En Barcelona. Impressos en casa de Sebastián Matevat, delante la Retoría de N. Señora del Pino, 1614.

[M. Mercè GRAS]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.